Roll No

Name

Email ID

183356001

Ashish Karale

183350001

Mukul Yambal

183352001

Gagan Gautam

183350002

Anshul Kumar

183350003

Swapnil Labade

183350005

Sakshi Pandey

183350006

Challa Sivaramireddy

183350007

Vennam Thirumal Reddy

183350008

Lahari Yaddanapudi

183350009

Nisha B Sathish

183350010

Swagatika Priyambada

183350011

Gaurav Kishore Dubey

183350012

Shataxi Tulsian

183350013

Priyanka Gogoi

183350014

Sunny Johri

183350015

Naik Shweta Vinayak

183350016

Ananya Sarangi

183350017

Satish Dulla

183350018

Akanksha Chavan

183350019

Prathamesh Antarkar

183350020

Sameer Kulkarni

183350021

Aman Srivastava

183350022

Nilesh Vadgave

183350023

Abhishek Khaire

183350024

Setu Dabhi

183350025

Reshma Sahoo

183350026

Rohit Kumar Prince

183350027

Divya Singh

183350028

Aman Lonare

183350029

V.Surya Prakash Nayak

183350030

Shailesh Holkar

183350031

Jayesh Dayma